Vårt arkitektkontor flytter 30.august 2015

til større og mer sentrale lokaler på Bekkestua i Bærum.

 

Ny adresse er Gjønnes Gård,

Gamle Ringeriksvei 56, 1357 BEKKESTUA